Klimakammer

MDT udfører forskelligt rådgivningsarbejde. Der er bl.a. løst designopgaver, udviklet måleudstyr og produktionsudstyr.

Klimakammer

MDT råder over et 8 m2 klimakammer, hvor temperatur og luftfugtighed kan kontrolleres (svarende til ekstreme indeklimaforhold hen over året).

Typisk ledsages testresultaterne af en rapport, hvori testens forløb er beskrevet og en konklusion. I hvor høj grad man ønsker, at konklusionerne tager fat på ”fremtiden” (dvs. forslag til ændringer m.m.) er op til kunden.